همه دستگاهها به همراه پنل ثبت برای نمایندگیها ارائه میشود.

ورود به پنل ثبت

مدلهای موجود در انبار همراه پرداز

شرکت همراه پردارز آماده قرارداد و تامیل تمامی مدلهای دستگاههای پوز و ATM در ایران

                    با برترینها جزو بهترینها باشید